İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

 

 

İNSAN VE CİNLERİN YARATILIŞ GAYESİ!
kuran_yaz.jpg
 

Allahu teala buyurdu: “Ben, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım.” İbni Abbas r.anhuma derki: Bilsinler için..

Yani: Bilmeyen, kulluğu beceremez. İyi yapayım derken kötü yapar.

Hadisi kudside geldiği gibi: “Ben gizli bir hazine idim, bilinmemi sevdim, beni bilmeleri için halkı yarattım.”

İnsanlar ve cinlerin bilmesi ve ibadet etmesi tahsis edildi; zira bu iki sınıf, cemal ve celal sıfatlarından olan kemal sıfatlarının mazharlarıdırlar (zuhur yerleridirler.) Zira melekler, lutuf ve cemalin mazharlarıdırlar. Şeytan da, kahır ve celalin mazharı olmakta tahsis edildiği gibi.

İnsna böyle değildir; zira onun her iki kısma da mazhariyyete kabiliyyeti vardır. Bu yüzden Allahu teala buyurdu:

“Biz, emaneti göklere, yerlere ve dağlara arzettik te onlar bundan çekindiler ve korktular; insan onu yüklendi…”  

Bu durum şu hadisi kudsinin manasındadır:

“Allah, Âdem’i kendi sureti üzere yarattı.”

Yani: Bütün isimleri ve sıfatları sureti üzere.

 

Tasavvuf eserleri bu ve benzeri açıklamalarla doludur. Bazı kıt akıllılar bunları inkar etmekte, haklarında kati delil olmadığını iddia etmektedirler. Her şeyin hakkında kati delil olsa zaten ihtilaf edilmezdi. Miraç olayı hakkında ve Allahu teala’yı görmesi hakkında da ihtilaf vardır. Bu ihtilaftan, olayın sabit olduğu anlaşılır, zira olması mümkün şeylerde ihtilaf olur. O halde tasavvuf ehlinin sözleri mümkin şeylerden haber verir. Allahu teala için bu kemalatları ikram etmek çok kolaydır. Neden inkar edilm. İnkar edenler mahrum olurlar.

Mutezile ve Şia Allahu teala nın görülmesini inkar ederler. Onların delili akıllarıdır. Akıldan önce nakil gelmiştir, akıl nakilleri anlamakta alettir. Aleti yanlış kullanırsan zararlı olur. Aleti kullanmak için ehlini bulmak gerkir. En akıllı kimseler Peygamberlerdir, onlar aklı nasıl kullanmışlar? Aklıma uydum demişler mi? Hayır, asla!  Her biri: “Bana vahyediliyor….” Demiştir.

O halde ilerici akıllı modernist felsefe aşıkları, aklınızın yetmediği şeyi inkarla kurtulacağınızı mı zannedersiniz? Heyhat! Gerçekten akıl sizden çok uzak…

 

İNSAN VE CİNLERİN YARATILIŞ GAYESİ!
kuran_yaz.jpg
 

Allahu teala buyurdu: “Ben, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım.” İbni Abbas r.anhuma derki: Bilsinler için..

Yani: Bilmeyen, kulluğu beceremez. İyi yapayım derken kötü yapar.

Hadisi kudside geldiği gibi: “Ben gizli bir hazine idim, bilinmemi sevdim, beni bilmeleri için halkı yarattım.”

İnsanlar ve cinlerin bilmesi ve ibadet etmesi tahsis edildi; zira bu iki sınıf, cemal ve celal sıfatlarından olan kemal sıfatlarının mazharlarıdırlar (zuhur yerleridirler.) Zira melekler, lutuf ve cemalin mazharlarıdırlar. Şeytan da, kahır ve celalin mazharı olmakta tahsis edildiği gibi.

İnsna böyle değildir; zira onun her iki kısma da mazhariyyete kabiliyyeti vardır. Bu yüzden Allahu teala buyurdu:

“Biz, emaneti göklere, yerlere ve dağlara arzettik te onlar bundan çekindiler ve korktular; insan onu yüklendi…”  

Bu durum şu hadisi kudsinin manasındadır:

“Allah, Âdem’i kendi sureti üzere yarattı.”

Yani: Bütün isimleri ve sıfatları sureti üzere.

 

Tasavvuf eserleri bu ve benzeri açıklamalarla doludur. Bazı kıt akıllılar bunları inkar etmekte, haklarında kati delil olmadığını iddia etmektedirler. Her şeyin hakkında kati delil olsa zaten ihtilaf edilmezdi. Miraç olayı hakkında ve Allahu teala’yı görmesi hakkında da ihtilaf vardır. Bu ihtilaftan, olayın sabit olduğu anlaşılır, zira olması mümkün şeylerde ihtilaf olur. O halde tasavvuf ehlinin sözleri mümkin şeylerden haber verir. Allahu teala için bu kemalatları ikram etmek çok kolaydır. Neden inkar edilm. İnkar edenler mahrum olurlar.

Mutezile ve Şia Allahu teala nın görülmesini inkar ederler. Onların delili akıllarıdır. Akıldan önce nakil gelmiştir, akıl nakilleri anlamakta alettir. Aleti yanlış kullanırsan zararlı olur. Aleti kullanmak için ehlini bulmak gerkir. En akıllı kimseler Peygamberlerdir, onlar aklı nasıl kullanmışlar? Aklıma uydum demişler mi? Hayır, asla!  Her biri: “Bana vahyediliyor….” Demiştir.

O halde ilerici akıllı modernist felsefe aşıkları, aklınızın yetmediği şeyi inkarla kurtulacağınızı mı zannedersiniz? Heyhat! Gerçekten akıl sizden çok uzak…
 

 

Sponsor