İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

Rabıta ve Teveccüh şekli delili


Anasayfa MEKTUBAT Rabıta ve Teveccüh şekli delili

RABITA ve TEVECCÜH ŞEKLİ DELİLİ

 

 

 

RABITA HAKKINDA BÜYÜK BİR DELİL –teveccüh şekli-

 

Aşağıda zikrettiğimiz bir çok kitab, Huzeyme r.a. tarafından bahsedilen önemli olayı zikretmektedirler. Raviler içinde bir çok önemli şahsiyet var, Arapça asıllarında görülüyor. Biz, birkaç tanesini tercüme ettik, diğerlerini de inkarcılar tercüme etsin de belki insafa gelirler.

 

غاية المقصد فى زوائد المسند - (2 / 695)

 

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِىُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:

 

رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

 

وسلم فَقَالَ: إِنَّ الرُّوحَ لاَ تَلْقَى الرُّوحَ وَأَقْنَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ هَكَذَا فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى جَبْهَةِ

 

النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

 

Umaret-ibni Huzeymet-İbni Sabit, babasının şöyle dediğini rivayet etti:

Rüyamda gördüm ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in mübarek alnına secde ediyorum. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selemle haber verdim.

 

Şöyle buyurdu: “Ruh, ruha kavuşmaz. (Birbirine eklenmez. Aşağıdaki diğer rivayetler de şöylerdir: Elbette ruh ruha kavuşur-)

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Huzeymenin başını (şu şekilde) eğdi ve alnını Nebi sallallahu aleyhi ve selemin alnına koydu.”

 

Başka bir rivayette: “Elbette ruh ruha kavuşur.” Şeklindedir.

Taberaninin rivayetinde şöyledir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki:

“Otur, secde et. (Rüyanda) Gördüğün gibi yap.”

Başka bir rivayette: “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere yattı ve (Huzeyme) onun alnına secde etti” Şeklindedir.

Ali Haydar Efendi’yi k.s. bir alim ziyarete gelmiş. Görüşme için bekleşirken ordakilere –mürşidin alnına ve iki kaşı arasına bakmak doğru değil- demiş.

Sonra Ali Haydar Efendinin k.s. yanına girmişler. Daha söze başlamadan evvel Ali Haydar Efendi k.s. yukarda zikrettiğimiz hadisi şerifi okuyarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selemin alnına Huzeyme isimli ashabın secde ettiğini anlatmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnından daha iyi seccade olurmu! Demiş. O alim hemen sözlerinden pişman olup tarikat dersi almış.

İşte muhteremler, kişi namaz seccadesine alnını korken Allah için secde ederse, tevhid ehli olarak Allaha kulluk yapmış olur. Fakat seccadeye secde etmek niyetinde olsa müşrik olur. Bunun gibi mürşidin alnına bakmakla yüzüne bakmakla onu manevi bir ayna gibi tasavvur edip feyzin kendine yansıdığını kalbine aktığını düşünmek neden şirk olsun, asıl tevhid budur, zira bu manevi akımla kalbi her türlü masivadan kurtarıp sadece Mevla tealaya döndürmek mümkün olur. Böyle olmayanların namazları ve secdeleri mutlaka masiva ile karışık olur. Karışık ibadeti Allahu Teala nasıl kabul etsin!

 

Geride geçen rivayetlerde bir çok meşhur alimin ismi rivayet zincirinde mevcut ve ravilerin sika (güvenilir) olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bazısı Mürsel olduğunu söylemiş. Bazısı Muttasıl olduğunu söylemiş.

Özellikle Ahmed ibni Hanbel, Zühri, Taberani, Heysemi, Nesei ve Ebu Davud gibileri hadisi şerif sahasında önemli şahsiyyettirler.

Bu gibi tasavvufi mana içeren hadisi şerifleri bir takım reformcu selefi vehhabi akımına mensub olanlar hemen inkar ederler ve güya islamın özüne uygun olmadığını söylerler. Şu raviler ve hadis ulemasının önem verdiği ve tasdik ederek rivayet ettikleri ve kitablarına aldıkları bir hadisi şerifi kabul etmeyenler, olsa olsa kalblerinde nifak olan marazlı kimselerdir.

Netice olarak tasavvufun bütün temelleri (rabıta, teveccüh, murakabe, zikir, fena ve beka halleri, manevi mi’raç v.s.) hepsi mutlaka kitaba, sünnete veya ashabı kiramın bir uygulamasına dayanır, özellikle Nakşi yolu, ashabın yoluna ittiba üzeredir, asla bid’atı kabul etmez.

Bu manevi yolun saliklerine dil uzatanlar, iyice düşünsünler, insafla delillere baksınlar ve pişman olmamak için acele etmeden, İslam ümmetinin bidayet ve sonunu inceleyerek, Allah dostlarına gönül versinler, inkar etmesinler.

Sponsor