İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

İshak (Aleyhisselam)

 

suriye06.jpgİshak (Aleyhisselam) Sare’den doğan, İbrahim (Aleyhisselam) ikinci oğludur.
İshak (Aleyhisselam)’ın da iki oğlu vardı. Biri İys, diğeri Yakub’tur.
İys avla uğraşır, Yakub ise çobanlık yapardı. İshak (Aleyhisselam) gözleri kör olmuştu. Bir gün oğlu İys’e:
“Canım av eti istiyor. Sen benim için av tut pişir getir, bende senin peygamberliğin için dua edeyim” dedi. O sırada annesi diğer oğlu Yakub’a:
“Baban kardeşin için dua edecek, elini çabuk tut, o duayı sen al” dedi. Yakub’ta hemen koyun kesip pişirdi, babasının önüne koydu. 
İshak (Aleyhisselam) getireni görmedi, onu İys’in getirdiğini zan-netti. Yedi ve sonra ellerini açıp:


“Ya Rabbi! Bu eti getiren oğluma peygamberlik nasib et” dedi. 
Bir zaman sonra İys geyik etini pişirip babasına getirdi ve “buyur babacığım, istediğin eti  getirdim” dedi.
İshak (Aleyhisselam) “ben yedim, duayı da ettim. Peygamberlik kardeşine nasibmiş” dedi. 
İys bu duruma çok üzüldü ve kardeşine kin bağladı. Onu öldüre-ceğini bile söyledi.
Bundan dolayı Yakub, İys’in korkusundan dışarı çıkamaz oldu. İshak (Aleyhisselam) 160 yıl yaşamış ve vefat etmiş İbrahim (Aleyhisse-lam)’ın yanına defn edilmiştir. 

YAKUB (Aleyhisselam)
Yakub (Aleyhisselam) İshak (Aleyhisselam)’ın oğludur. Lakabı İsrail’ dir. Onun soyundan gelenlere Beni İsrail denir. Babası İshak’ın ölümünden sonra kardeşi İys ona daha fazla eziyet etmiş, nerde bulursa öldürmeye ahd etmişti.
Bu yüzden Yakub (Aleyhisselam), Şam’a dayısının yanına gitti. Dayısının yanında çobanlık yaptı, dayısı ona kızını verdi. Gün geçti Yakub (Aleyhisselam)’ın oğulları, malları çoğaldı, koyunları sürü sürü oldu.
Yakub (Aleyhisselam)’ın ikinci hanımından bir oğlu oldu, o kadar güzeldi ki sanki ay parçasıydı. Adını Yusuf koydular. Yakub (Aleyhisse-lam) onu diğer evlatlarından fazla sevmeye başladı.
Günün birinde Yakub (Aleyhisselam) iki hanımını, oğullarını, köle-lerini, davarlarını yanına alarak vatanına dönmeye karar verdi. 
Böylece Filistin’e kardeşinin yanına gitti. Ama ondan hala korku-yordu. Kardeşi İys ise yaptıklarından pişman olmuştu. Bir gün ava çıkmıştı ki, ufukta toz bulutlarının yükseldiğini gördü. Gelenin ufak bir kervan olduğunu anladı. Kimin geldiğini bilmek için adamlarına “varın bakın kimmiş gelenler” dedi. Adamlar gidip, onlara kim olduklarını sordu. Yakub (Aleyhisselam) da:
“İys’in Şamda bir kulu vardır ki bunlar onlardır” dedi. Haber İys’e ulaşınca hemen geldi, bana Yakub’u gösterin dedi. İkisi birbirlerine sarılarak ağlaştılar. Birlikte şehre girip orada karar kıldılar.
Sonraları Yusuf’un annesi bir oğlan daha doğurdu adını Bünyamin koydular. Onun doğumunda annesi öldü. İki kardeş öksüz kal-dılar. Ama Yakub’un ilk hanımı onlara öz oğullarından daha iyi baktı.
Allah, Yakub (Aleyhisselam)’a peygamberlik nasib etti, oda Kenan ilinin halkını Allah’a davet etmeye başladı. Onlar ona iman edip saygı ve sevgi gösterdiler. 

Sponsor