İletişim Formu

Hicri : 15 Rebiül Ahir 1441
Miladi : 12.12.2019

MUSTAFA EKİN HOCAEFENDİ

1957 yılı şubat ayında Mersin vilayetinde dünyaya geldi. ilk ve orta öğretimini değişik illerde tamamladı. 1979 – 1980 döneminde Marmara işletmeden mezun oldu. Askerliğini kısa dönem olarak Burdur’da yaptı. 1980’li yılların başında Değerli Üstadı Asrının Müceddi’di Mahmud Efendi (h.z.) ile tanıştıı. Sohbetleriyle şereflendi, Onun Medresesinde Arapça ve islami ilimleri tahsil etti ve kendisinden icazet aldı ve yüzlerce hocaya da icazet verdi. ilk medresesini 1988 yılında fatih/istanbul ilçesinde açtı ve daha sonra Yurt içinde ve yurt dışında da birçok Medreseler açıp, emr-i bil maruf nehy-i an-il münker vazifelerinde gayret etti. 


Hocaların yetişmesine vesile oldu. Evli ve 3 çocuk babası olup, halen istanbul da ikamet etmekte ve Mahmud Efendi hazretlerinin riyasetinde Din-i Mübini İslamın tervicine ve hakimiyetine karınca kaderince say-u gayret etmektedir.

Resim Galerisi

Sponsor