İletişim Formu

Hicri : 22 Muharrem 1441
Miladi : 21.9.2019

Misyonumuz

 

Benim Ümmetimin En Şereflileri Kuran-ı Kerim-i Yüklenenlerdir. hadis-i Şerif'inden Yola Çıkarak Kuran ve Sünnet ehli Yetiştirmek.

''Sizin Aranızdan Hayıra Davet eden,İyiliği Emredip Kötülükten Men eden Bir topluluk Yetiştirin'' (Ali İmran Suresi 104.Ayeti Kerime)

Sponsor