İletişim Formu

Hicri : 20 Rebiül Evvel 1441
Miladi : 17.11.2019

MEDRESELERİMİZDE OKUTULAN ANA DERSLER

Emsile, Bina, Maksut, İzzi, İzhar, Molla Cami, Telhıs, Miratul-usül, Mızraklı İlmihali, Mültekal ebrur, Celaleyn Tefsiri, Nesefi Tefsiri, Ruhu'l Beyan Tefsiri, Kadı Beyzari Tefsiri

DİĞER DERSLER

Sarf, Nahiv, Fıkıh, Tefsir, Usul-ü Tefsir, Usul-ü Fıkıh, Usul-ü Hadis, Mantık, Siyer, Akaid, Kelam

Sponsor