İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

Adak Akika Kurban Bağışı


Anasayfa Projeler Adak Akika Kurban Bağışı

 

Video Galerisi

 
Derneğimize bağış yapılan - ADAK - AKİKA ve ŞÜKÜR - kurbanlarını vekalet yoluyla sizin adınıza islami usül üzere kestirip ihtiyaç sahibi kimselere ve Kur'an kurslarımızın aşevine ulaştırıyoruz.

 

Resim Galerisi

Sponsor