İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

Kudsi Hadisler - 2

 

NEBİ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN –SUBHANELLAHİ VE Bİ HAMDİHİ ESTEĞFİRULLAHE VE ETUBU İLEYHİ- SÖZÜNÜ ÇOK SÖYLEMESİ

 

6- Mesruk (radıyellahu anhu) tan rivayetle, Aişe (radıyellahu anhâ) validemiz şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem  -subhâ-nellâhi ve bi hamdihî esteğfirullâhe ve etûbu ileyhi- sözünü çok söylerdi.

 

Dedim ki, Ya Resulellah! Seni, -subhânellâhi ve bi hamdihî es-teğfirullâhe ve etûbu ileyhi- sözünü çok söylerken görüyorum.

 

Buyurdu ki, Rabbim azze ve celle bana haber verdi ki, ben ümme-timde bir alamet göreceğim. Onu gördüğüm zaman, -subhânellâhi ve bi hamdihî esteğfirullâhe ve etûbu ileyhi- sözünü çoğaltacağım. Muhakka o alameti gördüm (dedi ve şu ayetleri okudu:)

 

“Allahın yardımı ve fetih geldiği zaman, insanları Allahın dini-ne bölük bölük girdiğini görürsün. (O halde) Rabbini hamd ile tesbih et, O’ndan mağfiret taleb et, zira O, ziyadesiyle tevbeleri ka-bul edendir.” (Nasr suresi 1-3)

 

                                           (Müslim, Kitabus-Salat) cilt 3, sahf: 128)

 

 

 
 

LÂ İLÂHE İL-LELLÂH DİYE ŞEHADET EDEREK ÖLEN

 

 

 

7- Abdullah ibni Amr bin As (radıyellahu anhumâ) dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

Muhakkak Allahu teâlâ, kıyamet günü ümmetimden bir kişiyi, mahlukatın ortasında kurtaracaktır.

 

O kişi için doksandokuz defter açılacak, her bir defter güzn uzandığı yer (mesafesi) gibidir.

 

Sonra Allahu teâlâ buyurur: Bunlardan bir şeyi inkar edermisin? Hafaza meleklerim sana zulmetmişmidirler?

 

Kul der: Hayır Ya Rabbi.

 

Allahu teâlâ buyurur: Senin için özür varmı?

 

Kul der: Hayır Ya Rabbi.

 

Allahu teâlâ buyurur: Evet! Muhakkak senin için bir iyilik vardır. Bu gün sana zulmedilmeyecek.

 

Bir sahife açılır. Onda –Eşhedü en lâ ilâhe illellâh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûluhû- yazılıdır.

 

Allahu teâlâ buyurur: Tartılmasına hazır ol.

 

Kul der: Ya Rabbi! Şu sahife, şu defterler yanında ne olacak?

 

Allahu teâlâ buyurur: Sen zulmedilmeyeceksin.

 
 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Defterler terazinin bir kefesine konur, sahife diğer kefesine konur, defterler hafifler, sahife ağır gelir. Allah’ın ismi şerifi le birlikte hiçbir şey ağır gelemez.
                                                                                    (Tirmizi)

 

 

 

8- İbni Mace’nin süneninde, zikrettiğimiz 7. hadisi şerif, Abdullah ibni Amr bin As (radıyellahu anhumâ) dan, rivayet edilmiştir; ancak şu ziyadelik vardır:

 

Allahu teâlâ buyurur: Senin için bundan bir iyilik varmı?

 

Adam korkar ve der ki: Hayır.

 

Allahu teâlâ evet! Muhakkak senin için haseneler vardır. Muhakkak bu gün sana zulmedilmeyecek…

 

 

 
 

KULUMU AFFETTİM ŞAHİT OLUN HADİSİ
 

 

9- Enes ibni Malik’ten (radıyellahu anhu) rivayetle şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

Hiçbir Hafaza meleği yok ki, gece ve gündüzden yazdıkları şeyi Allah’a yükseltirler, Allahu teâlâ sahifenin evvelinde ve sahifenin sonunda hayır bulmaz; ancak (bulursa), şöyle buyurur:

 

Şizleri şahit tutarım ki, muhakkak ben kulum için, sahifesinin iki tarafı (başı-sonu) arasında olan (bütün hatalarını) affettim.

 

                                                   (Tirmizi, cenaze. Cilt 1, sahf: 183)

 

 

 
 

ZİKRULLAHIN FAZİLETİ VE ALLAH’TAN KORKMAK

 
 

10- Enes radıyellahu anhu’dan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Allahu teâlâ buyurur: Bir gün beni zikredeni ateşten çıkartın, veya makamda benden korkanı.

 

                                                                 (Tirmizi, cilt 2, sahf: 98)

 

 

 

KALBİN ALLAHA İBADET İÇİN AYRILMASI VE ALLAH’A TEVEKKÜL

 

 

 

11- Ebu Hureyre radıyellahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: Muhakkak Allahu teâlâ buyurdu:

 

Ey Âdemoğlu! Benim ibadetim için boş kal, göğsünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini men edeyim; değilse dilediğin yap, ellerini meşgale ile doldururum, fakirliğini de men etmem.

 

                                                                         (Tirmizi)

 
 
 

KULUMA BAKIN HADİSİ

 

 

 

12- Ukbe ibni Amir radıyellahu anhu’dan şöyle demiştir; işittimki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu: Rabbin, dağ başında koyun güden çobanın halinden teaccüb etti, namaz için ezan okuyor, namaz kılıyor.

 

Allahu azze ve celle buyurur: Şu kuluma bakınız, ezan okur namazı ikame eder (kılar) ve benden korkar. Muhakkak kulumu affettim, onu cennete girdireceğim.

 

                                                                         (Nese-i  cilt 2, sahf: 20)

 

Sponsor