İletişim Formu

Hicri : 18 Zilhicce 1440
Miladi : 19.8.2019

Bir Hadis-i Şerif'in düşündürdükleri


Anasayfa HADİS Bir Hadis-i Şerif'in düşündürdükleri

BİR HADİSİ ŞERİFİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ......

(Hadîsİ Şerifin meâli:

"Ateş (cehennem) ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim.

(Birinci sınıf) Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onlarla insanlara vuran kimseler...

(İkincisi) Giyinmiş çıplak kadınlar ki, bunlar da taatten (itaatten) dışarı çıkmışlardır. Bunlar (hem kendileri baştan çıkmıştır), hem de başkalarını baştan çıkartırlar. Başları deve hörgücü gibi. Bu gibi kadınlar, Cennet'e girmek şöyle dursun, onun kokusunu bile alamazlar. Halbuki Cennet'in kokusu şu şu kadar uzak mesafeden hissedilir."

(Hadîsin ravisi Ebu Hureyre hazretleridir. Sahih-i Müslim.)

 

Bu ve benzeri zikredilen hadisi şerifler, ekserde kıyamet alametleri hakkında gelmiştir. YAni insanların son derece bozulacağını beyan eden rivayetler, ahır zaman alameti olarak zikredilir ve mutlaka sakınılması tedbirli olunması tavsiye edilir.

İnsanların ekserisi dünyacı, ehli keyif olduğundan, peşine aldanıp ahıreti gözardı ederler, ilerki hayatı yok zannederek eldeki nimetlere kapılarak ömürlerini tüketirler.

Müslüman takva üzere olmalı, saddece Allahın rızasını gözetmelidir. Bu yolda bütün fedakarlığı göstermeli, asla taviz vererek müslümana yakışmayan şekle dönmemelidir.

Müslüman israf etmez, kanaat eder, aile fertlerine gerekli harcamaları yaptıktan arta kalan malından bir kısmını Kur'anın yücelmesine, ilim ehlinin yetişmesine sarfeder. Efendi Hazretlerimiz k.s şöyle buyurmuştu:

MAlınızı üç kısma ayırın. Bir kısmını aile fertlerinizin günlük ihtiyaçları için kullanın. Bir kısmını Aile fertlerinize miras olarak biriktirin. Bir kısmını da Kur'an için harcayın. Böyle olursa islam kısa zamanda ayağa kalkar....

Bu tavsiyeyi tutacak gerçek zenginler nerde acaba???

 

Sponsor